FacebookTwitterVKontakteПідписатися на RSS

ПРАВИЛА

КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ У ДЕСЯТИЙ КЛАС

У 2016-2017 н.р.

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ I – III СТУПЕНІВ №29

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Прийом дітей до десятого класу Тернопільської спеціалізованої школи I-III ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов здійснюється відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 року № 389, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2003 року за № 547/7868.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Правила конкурсного приймання обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради школи, схвалюються ними, затверджуються директором школи та погоджуються управлінням освіти і науки міської ради.

1.2. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання.

1.3. Конкурсні випробування проводяться на безоплатній основі.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1. Для проведення конкурсних випробувань у школі створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора за погодженням з радою школи. До складу цієї комісії входять 5 осіб: голова комісії, практичний психолог школи, 2 члени комісії (учителі іноземних мов школи) та представник управління освіти і науки Тернопільської міської ради. Головою педагогічної комісії є директор школи або його заступник з навчально-виховної роботи.

2.2. Конкурсний відбір дітей проводиться у терміни, визначені адміністрацією школи.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року (14, 16 червня).

2.4. За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання (15-16 серпня), яке має бути організоване таким чином, щоб зарахування учнів відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.5. Комплексне конкурсне випробування проводиться з іноземних мов (англійської та німецької), що відповідає спеціалізації навчального закладу в усній та письмовій формах.

2.6. Білети, варіанти письмових завдань для конкурсного випробування, зміст яких має відповідати навчальним програмам спеціалізованої школи з поглибленим вивченням іноземних мов 9-го класу, розробляються методичним об’єднанням вчителів іноземних мов та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

2.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора школи в запечатаному конверті, що його відкриває в день випробування голова педагогічної комісії у присутності її членів та конкурсантів.

2.8. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з іноземної мови. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

2.9. Адміністрація навчального закладу може встановлювати особливі(пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС.

2.10. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях.

2.11. Учні, які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

3. ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

3.1. Діти, які пройшли конкурс, зараховуються до школи наказом директора на підставі рішення педагогічної комісії. Зарахування дітей проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

3.2. До навчального закладу подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка, свідоцтво про неповну загальну середню освіту.

3.3. Якщо батьки або особи, які їх замінюють, не згідні з рішенням педагогічної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією (подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу та розглядається протягом трьох днів з дня її подання). Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначається навчальним закладом за погодженням з управлінням освіти і науки міської ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.

3.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися в управління освіти і науки міської ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

3.5. Учні, які зараховані до навчального закладу, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ КОНКУРСУ

4.1. Директор навчального закладу несе персональну відповідальність за дотримання даних правил.

4.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсного відбору здійснюється управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради.

Кiлькiсть переглядiв: 478

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.